Thailand Trust Mark - Grandness
DITP Logo

ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (THAILAND TRUST MARK)

     ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (THAILAND TRUST MARK)  ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าโฮมเพจของบริษัท แกรนด์เนส จำกัด นั้นเป็นสิ่งยืนยันคุณภาพและเน้นย้ำถึงความรับผิดชอบของบริษัท ต่อคุณภาพสินค้าและการให้บริการกับลูกค้า ให้ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด

     กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เริ่มโครงการตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าและบริการของไทยที่มีคุณภาพสูง ทั้งในตลาดระดับประเทศและตลาดระดับสากล  เป็นการรับรองคุณภาพ ซึ่งได้รับการเลือกสรรว่าเป็นสินค้าชั้นเยี่ยมจากประเทศไทย จึงเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดที่แข็งแกร่งให้ผู้ผลิต เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค เพราะสินค้าที่ได้รับการติดตราสัญลักษณ์นี้ จะต้องมีมาตรฐานการผลิตที่เชื่อถือได้ และได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล เมื่อผู้บริโภคนำสินค้าไปใช้ ก็จะตระหนักถึงคุณค่าและคุณภาพของสินค้าที่ตนเองได้รับ ซึ่งนำไปสู่ความประทับใจในสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์นี้ และจะเกิดการมองหาตราสัญลักษณ์นี้ในกลุ่มผู้บริโภค ทำให้ผู้ผลิตเกิดความได้เปรียบทางการตลาด และสร้างความสำเร็จด้านยอดขาย ไม่เพียงในประเทศไทย แต่ไปไกลถึงทั่วโลก

     ดังนั้น จากการที่บริษัทได้รับเลือกให้สามารถใช้ตราสัญญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้าบริษัท ได้แก่ สายรวบม่าน ชายครุย และเทปม่าน ที่มีมาตราฐานส่งออกรับรองโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ได้รับจากเรา นั้นมีคุณภาพอย่างแท้จริง