10 ไอเดียช่วยให้บ้านเย็น

ปัจจุบันคนในโลกมีการเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการบริโภคก็มากขึ้น จึงทำให้มลพิษเพิ่มขึ้น โลกก็ร้อนขึ้นปัญหาโลกร้อนไม่ใช่เรื่องใหม่แต่คนเพิ่งเริ่มรู้สึกว่ามันใกล้ตัวมากขึ้นเท่านั้นเองจริง ๆ โดยเราสามารถสัมผัสได้อย่างเห็นได้ชัด เมื่อเปรียบเทียบจากอดีตหรือปีที่ผ่านมาแค่ 1-2 ปี แล้วโลกจะเย็นลงได้จากอะไรล่ะ? ดังนั้นเราสามารถช่วยกันได้โดยด้วยการเริ่มจากที่บ้านของเรา การทำบ้านให้เย็นลงก่อนแต่ไม่ใช่เย็นเพราะใช้เครื่องปรับอากาศ แต่จะต้องเย็นเพราะเราไม่ทำให้มันร้อน ด้วยความเข้าใจในสภาวะอากาศถ้าเข้าใจธรรมชาติของลมของแสงแดดที่ส่องหรือพัดเข้ามายังบ้านของเรา แค่นี้บ้านก็เย็นได้

หลักการรับลมเข้าบ้าน

1. ขนาดของช่องเปิดหลักการรับลมเข้าบ้านก็คือต้องมีช่องเปิดให้ลมเข้าและลมออกขนาดของช่องเปิดจึงมีส่วนสำคัญในการรับลมหากช่องที่ลมเข้ามีขนาดเล็กขณะที่ช่องที่ลมออกมีขนาดใหญ่ก็จะรับลมได้มากในทางกลับกัน หากช่องที่ลมเข้ามีขนาดใหญ่แต่ช่องที่ลมออกมีขนาดเล็กลมที่พัดพาเข้าสู่บ้านก็จะน้อยตามไปด้วย

2.  อากาศใต้หลังคาหลังคาเป็นพื้นที่ที่รับแสงแดดมากที่สุดของบ้านแน่นอนว่าต้องรับปริมาณความร้อนมากที่สุดด้วยแล้วความร้อนที่สะสมบนหลังคาก็จะแผ่ลงมาสู่ฝ้าเพดานและห้องทุกห้องที่อยู่ภายในบ้านวิธีบรรเทาก็คือ ทำช่องว่างระหว่างใต้หลังคากับฝ้าเพดานเพื่อให้ลมช่วยพัดพาความร้อนออกไปก่อนที่จะแผ่ลงมาสู่ฝ้าเพดานอย่าลืมทำช่องระบายอากาศใต้หลังคาหรือทำหลังคาสองชั้นก็ได้

พื้นที่แสนสบายอยู่ใต้ถุน

3. พื้นที่แสนสบายอยู่ใต้ถุนหากเปรียบหลังคาเป็นส่วนกันความร้อนจากแสงแดดให้พวกเราที่อยู่ในตัวบ้านหลักการนี้ก็ใช้ได้กับพื้นที่ใต้ถุนโดยพื้นที่บนเรือนชั้นสองจะทำหน้าที่เป็นหลังคากันความร้อนจากแสงแดดหนำซ้ำใต้ถุนบ้านยังไม่มีผนังกั้นจึงเปิดรับลมได้ทุกทิศทางเวลาอยู่ใต้ถุนจะรู้สึกเย็นสบายคนจึงนิยมใช้ใต้ถุนเรือนไทยเป็นที่ทำกิจกรรมอเนกประสงค์ในตอนกลางวัน

0a2556edff6c632e526a52d737135ecd_5 (Medium)

4. ความชื้นมากับสายลมบ้านที่อยู่ติดบ่อน้ำหรือบึงน้ำมีข้อดีคือเมื่อน้ำระเหยเป็นไอลมก็จะพัดพาไอเย็นนี้เข้าสู่ตัวบ้านทำให้บรรยากาศเย็นสบายและถ้าภายในบริเวณบ้านปลูกต้นไม้ซึ่งจะคายก๊าซออกซิเจนในตอนกลางวันก็จะยิ่งได้ความรู้สึกสดชื่นเพิ่มมากขึ้น

5. วางตัวบ้านให้อยู่ในตำแหน่งหลืบเงาบ้านที่อาศัยร่มเงาของอาคารหรือต้นไม้ใหญ่จะยิ่งเย็นสบายน่าอยู่มากขึ้นควรวางตำแหน่งของบ้านให้อยู่ในส่วนหลืบเงาจากแดดยามบ่ายทางทิศตะวันตกและทิศใต้ที่ร้อนมากๆ
pic 002
6. ไม้ใหญ่กับแสงและลมการวางตำแหน่งต้นไม้ให้บังแดดบ่ายจากทิศตะวันตกเฉียงใต้จะช่วยให้บ้านได้ร่มเงานอกจากนี้อาจตัดแต่งกิ่งก้านให้มีช่องเปิดรับลมแต่ยังคงมีทรงพุ่มที่บังแดดด้วยก็จะได้ประโยชน์ถึงสองชั้น

7. ใช้ลมหมุนทิศทางการพัดของลมมีส่วนช่วยนำพาความเย็นสบายเข้าสู่ตัวบ้านนอกจากลมจะพัดมา ตรง ๆแล้วเราสามารถออกแบบให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของบ้านคอยดักทางลมเพื่อบังคับให้ลมหมุนเข้ามายังด้านที่ต้องการได้

8. ระเบียงรอบบ้านหรือผนังสองชั้นการทำระเบียงทางสัญจรรอบบ้านก็เป็นเสมือนกำแพงอากาศอีกชั้นหนึ่งให้ตัวอาคารแทนที่อากาศร้อนจากภายนอกจะเข้ามาปะทะกับผนังบ้านโดยตรงก็จะมีระเบียงนี้คอยกันความร้อนไว้อีกชั้นหนึ่งนอกจากนี้ยังมีส่วนชายคาระเบียงที่ช่วยบังแสงแดดไม่ให้ตกกระทบกับผนังโดยตรงด้วย ทำให้พื้นที่ภายในบ้านเย็นสบาย

9. เปิดมุมรับลมการออกแบบมวลของอาคารให้มีส่วนเปิดไปสู่ภายนอกให้มากที่สุด เช่นออกแบบผังอาคารเป็นรูปตัวยู (U) หรือตัวแอล (L) ก็จะช่วยรับและระบายลมได้ดีหากออกแบบอาคารเป็น “ก้อนสี่เหลี่ยมทึบ” บริเวณตรงกลางก็จะร้อนอบอ้าว ไม่รับลม

3889648857_1e22d69ba2_o (Medium)
10. การออกแบบไอเดียสนุก ๆ เช่นการปลูกหญ้าบนหลังคาบ้านเพื่อช่วยลดความร้อนจากแสงแดดหรือออกแบบฝังตัวบ้านลงไปในดินโดยอาศัยไอเย็นจากดินช่วยคลายความร้อนหรือออกแบบบ้านให้อยู่กลางน้ำเพื่อรับไอเย็นก็เป็นไอเดียสนุก ๆที่สามารถประยุกต์ให้เป็นจริงได้เช่นกัน.