ใช้เทปม่านสร้างจุดสนใจ

Curtain TrimmingCurtain Trimming

Picture From : housebeautiful.com

วีธีการใช้ เทปม่าน เป็นอุปกรณ์การตกแต่งผ้าม่าน ที่สามารถดัดแปลงหรือสร้างสรรค์ให้ผ้าม่านนั้นดูมีเอกลัษณ์โดดเด่นได้อย่างไม่ยาก ตัวอย่างที่นำมาให้ดูในวันนี้ เป็นการใช้เทปม่านสีต่างๆ มาตัดขอบผ้าม่านสีอ่อนให้ดูน่าสนใจ ทำให้ผ้าม่านธรรมดาๆ ให้ดูมีจุดดึงดูดน่าสนใจทำให้ห้องดูไม่เรียบจนเกินไป สามารถนำไอเดียนี้ใช้กับผ้าม่านทั้ง ม่านจีบ ม่านพับ อีกด้วย