6 เทคนิคออกแบบบ้านให้เย็นสบาย

ปัจจุบันสภาพอากาศบ้านเราร้อนขึ้นทุกปี ทำให้ตัวบ้านที่เราอยู่อาศัยร้อนขึ้นตามไปด้วยทำให้มีการใช้พลังงาน ในการเปิดเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความเย็นเพิ่มขึ้น และทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ดังนั้นการออกแบบบ้านให้เย็นนั้นจะทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขแถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

1.เทคนิคการใช้ต้นไม้และพืชคลุมดิน

เทคนิคการเลือกใช้ต้นไม้อย่างเหมาะสมแบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้

1.1 ต้นไม้ระดับบน หรือไม้ใหญ่มีใบและทรงพุ่มทำหน้าที่ให้ความร่มเงากับสภาพแวดล้อมโดยที่
ด้านล่างควรโปร่งเพื่อให้ลมพัดผ่านได้ ควรเลือกใช้ต้นไม้ที่ไม่ผลัดใบตลอดทั้งปี ทรงพุ่มด้านบนทึบและลำต้นด้านล่างโปร่งต้นไม้ใหญ่ ทำหน้าที่ดูดน้ำใต้ดินขึ้น มาทำให้เกิดการระเหยของน้ำที่ปากใบซึ่งช่วยลดอุณหภูมิอากาศ เช่นพิกุล มะม่วง เป็นต้น

1.2 ต้นไม้ระดับกลาง หรือไม้พุ่มทำหน้าที่ควบคุมบังคับทิศทางและความเร็วลมต้นไม้

1.3 ระดับล่าง หรือพืชคลุมดินทำหน้าที่ดูดน้ำผิวดินมาระเหยช่วยสร้างพื้นผิวที่เย็น
ให้กับสภาพแวดล้อมนอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงการบำรุงรักษาที่ง่ายสำหรับ ต้นไม้และพืชคลุมดินเหล่านี้เช่นการออกแบบให้มีการ นำน้ำใช้แล้วจากอาคาร มาใช้ด้วยระบบธรรมชาติโดยการใช้ประโยชน์จากความลาดและเนินดิน

2.เทคนิคการใช้การระเหยของน้ำ

เนื่องจากการระเหยของน้ำจะช่วยลดอุณหภูมิอากาศโดยรอบลงได้ ตัวอย่างเช่น บ่อน้ำที่บริเวณผิวน้ำจะมีการระเหยของน้ำ จะลดลงความร้อนได้ประมาณ3องศาเซลเซียส

3.เทคนิคสร้างพื้นผิวเย็น

โดยรอบของสภาพแวดล้อมให้เย็นกว่าอุณหภูมิร่างกาย เช่นการใช้แหล่งน้ำที่ลึกพอเหมาะ การสร้างร่มเงาให้กับพื้นผิวโดยรอบ การสร้างเนินดินเย็นจากการลาดเอียงหลบแดดทางทิศเหนือ การสร้างพื้นผิวที่เย็นด้วยพืชคลุมดิน และการสร้างพื้นผิวเย็นจากมวลสาร ที่สะสมความเย็นจากท้องฟ้าเวลากลางคืนมาใช้

meddiodesigncom

4.เทคนิคการใช้ลมเย็นพัดผ่านเพื่อสร้างความรู้สึกเย็น

โดยการออกแบบรูปทรงของเนินดินและเลือกใช้รูปทรงของต้นไม้อย่างเหมาะสมใช้ ในการบังคับให้ไหลในทิศทางที่ต้องการ โดยการกันลมเพื่อลดความเร็วลมและการบีบลมเพื่อเพิ่มความเร็วลม นอกจากนี้ลมที่พัดผ่านนั้นควรเป็นลมที่พัดผ่านบ่อน้ำที่มีการระเหยของน้ำ หรือผ่านพื้นผิวของเนินดินที่เย็นเป็นต้นควรหลีกเลี่ยงการใช้รั้วทึบที่ทำ ให้เกิดอ่างกักเก็บความร้อนและความชื้นรั้วที่เลือกใช้ควร เป็นรั้วโปร่งที่ลมสามารถพัดผ่านได้

5.เทคนิคการสกัดกั้นความร้อนจากดวงอาทิตย์

เพื่อลดอิทธิพลความร้อนจากดวงอาทิตย์โดยการสร้างร่มเงาให้กับสภาพแวดล้อม ด้วยการใช้ต้นไม้สร้างความร่มรื่นให้กับสภาพแวดล้อม และช่วยลดพื้นผิว สกัดกันความร้อนโดยตรงแสงแดด

6.เทคนิคการใช้ความเย็นจากท้องฟ้าในเวลากลางคืน

ระเบียงของบ้านประหยัดพลังงานที่ทำหน้าที่เป็นอ่างกักเก็บความเย็นในเวลา กลางคืนเมื่อหลังคาสูญเสีย ความร้อนสู่ท้องฟ้าอุณหภูมิผิวหลังคาจะเย็นลงอากาศเย็นจากหลังคาจะไหลมาสะสม ไว้ที่ระเบียงระเบียงนี้สามารถใช้เป็นพื้นที่ออกกำลังกายยามเช้าเพื่อสุขภาพ ได้อีกด้วย
 

ที่มา : poolprop.คอม

ภาพจาก : ideastodecor.com / meddiodesign.com