สายรวบม่าน จากเกลียวเชือก

สายรวบม่านจากเชือก

สายรวบม่าน ทำจากเกลียวเชือก

การนำเกลียวเชือกมาทำสายรวบม่าน สามารถทำได้เองโดยใช้อุปกรณ์ไม่มาก มาเริ่มทำกันเลย

สายรวบม่านจากเกลียวเชือก

สิ่งที่ต้องการ:

  • เกลียวเชือกหลักความยาวประมาณ 50 นิ้ว หรือวัดความยาวให้เหมาะกับผ้าม่าน ความหนาประมาณ 1/2 นิ้ว
  • เกลียวเชือกรองสีตัดกับเกลืยวเชือกหลักสำหรับตกแต่ง
  • ปืนกาว
  • ขอเกี่ยวสำหรับเกี่ยวสายรวบม่าน
  • ตะขอยึดกับกำแพง
  • กรรไกร
  • ไฟแช็ค

1. ตัดเกลียวเชือกหลักให้มีความยาวพอเหมาะสำหรับรวบผ้าม่าน ใช้ไฟแช๊ครนเก็บปลายเชือกหรือขุยเพื่อความสวยงาม ร้อยขอเกี่ยวไว้ที่ปลายสาย จากนั้นใช้ปืนกาวเชื่่อมเกลียวเชือกเข้าด้วยกัน

2. ใช้เกลียวเชือกรองมาพันรอยต่อของเชือกโดยใช้ปืนกาวในการยึด อาจเพิ่มจุดในการพันอีก 2-3 จุดเพื่อความสวยงาม

3. ติดขอเกี่ยวกับกำแพงโดยวัดระยะให้เหมาะสม

เพียงเท่านี่ท่านก็จะได้ สายรวบม่าน ทำเองจากเกลียวเชือก