โบฮีเมียนสไตล์

มุมนั่งเล่นสไตล์โบฮีเมียน

สำหรับผู้ที่ชอบสไตล์โบฮิเมียน การตกแต่งห้องหรือมุมนั่งเล่นแบบง่าย ๆ แค่หาเบาะหนาใบใหญ่ มาวางที่พื้นก็ใช้ได้แล้วอาจใช้เทปม่านมาเย็บติดกับขอบของหมอนเพิ่อเพิ่มรายละเอียดให้ดูเป็นโบฮีเมียนขึ้นไปอีก พร้อมทั้งวางหมอนอิงที่มีลวดลาย อาจใช้ผ้าถักติดบนผนักอีกชั้นหนึ่ง ประดับด้วยโคมโฟที่มีสไตล์ เพิ่อเพิ่มบรรยากาศ อาจมีโคมห้อยจากเพดานมีเชือกถัก หรือติดรูปสลักนูนสูงบนผนัง ทำให้เป็นมุมนั่งเล่นที่ดูมีสไตล์และน่านั่งพักผ่อน

โบฮีเมียนสไตล์

Bohemian Living Room Style

“A bohemian living room decor idea with gorgeous wall and vintage influences. A vivid orange living room with fringe cushion and painted furniture”

  purchase papers online