Bullions

ชายครุยแบบบูลเลี่ยน  หรือชายครุยแบบเกลียว นิยมใช้สำหรับเป็นวัสดุตกแต่งตกแต่งเย็บติดผ้าม่าน โซฟา เฟอร์นิเจอร์   หรือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานเอนกประสงค์ชิ้นงานอื่นๆได้ เพื่อให้เกิดลวดลาย และเพิ่มความสวยงาม หรูหรายิ่งขึ้น

Send us mail